15.05.19 עדכון סכומים בענייני מכרזים עפ"י המדד שפורסם ביום

מתעדכן בהתאם לנתוני הלמ"ס
העדכון מחושב לפי נוסחאות משרד הפנים ונועד להערכה בלבד. 

פטור ממכרז עד:
זוטא ארבעה (4) ספקים עד:
זוטא שישה (6) ספקים עד:
פומבי מ:
עיריות
מועצות מקומיות מועצות אזוריות
מועצות מעל 20,000 תושבים
142,600
348,300
696,700
696,701
70,400
175,900
351,800
351,801
696,701
696,700
348,300
142,600
אופן ההתקשרות

השימוש בנתונים לעיל הוא באחריות המשתמש בלבד ואין בו כדי להטיל על שיאון או מי מטעמה  אחריות מסוג כל שהוא.

 

לנתונים באתר משרד הפנים.

©שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול 

Proudly created with Wix.com

כתובת:

קומבה 10, חדרה  

מען למשלוח דואר:

ת.ד 222, חדרה 3810102
טלפון: 04-6336070

פקס: 04-6334187