top of page

התקשרויות מסגרת 

 • לרכישת ציוד וחומרי משרד

 •  לשרותי מכון העתקות

 •  לשרותי דפוס

 •  לרכישת צרכי מכולת וכיבוד

 •  לרכישת חמרי ניקוי

 •  לרכישת כלים חד פעמיים

 •  לשרותי שאיבת ביוב

 •  לשרותי כריתת עצים, גיזום נוף עצים וריסוק גזעים.

 •  לשירותי מכבסה  

 •  לרכישת צמחים ממשתלות

 •  לשרותי עבודות עפר מזדמנות

 •  לבדיקת ותיקון אמצעי כיבוי אש (מטפים, ספרינקלרים, חלונות עשן, ומערכות גילוי עשן)

 •  לאחזקת מערכות מיזוג  (מערכות מיזג, צ'ילרים ומזגנים מפוצלים)

 •  לרכישת אביזרי וחמרי גינון והשקיה

 • הארכת  לבדיקת ואחזקת מעליות

 •  לאחזקת כלי עבודה מנועיים

 •  להספקת חומרי בניין ואספקה טכנית

 •  לבדיקת ואחזקת מתקני שעשועים בשטחים ציבוריים

 •  למוצרים/אביזרים מתכלים ושירות למדפסות

 •  לשרותי ניטור יתושים

 •  לשירותי הדברה ולכידת נחשים

 •  לעבודות עפר מזדמנות

 • להספקת  מכונות צילום

 •  לשרותי מדידות גיאודטיות

 •  לאיסוף ופינוי בקבוקים

 •  לאיסוף ופינוי  נייר

 •  לשרותי תמלול ישיבות

 •  לשרותי מוקד תשלומים

 •  ועוד

מכרזים

 • ביצוע סקר מדידות ארנונה.

 • הצטיידות במערכות ליבה (פיננסיות לוגיסטיות וגביה).

 • הצטיידות במערכות שכר.

 • הצטיידות במערכות רווחה.

 • הצטיידות במערכות מוקד.

 •  שירותי גביה שוטפת אכיפה וגביית חובות

 • הצטיידות מערכות הנדסיות מילוליות גרפיות   ו – GIS

 • ביצוע סקר נכסי הרשות המקומית

 • ביצוע סקרי עבירות בניה

 • מדידות גיאודזיות / מיפוי פוטוגרמטרי

 • איתור וקליטת תשתיות רטובות

 • ניקיון מבני הרשות, מוסדות החינוך והתרבות.

 • אחזקת כבישים ומדרכות

 • אחזקת גינון

 • גיזום וכריתת עצים

 • מכרז הסעות חינוך ותרבות

 • שילוט הכוונה

 • פרסום חוצות

 • הפעלת בית קפה

 • הפעלת צהרון

 • הפעלת קייטנות

 • שרותי פיקוח ואכיפת חניה

 • מכירת / רכישת רכב

 • אחזקת תאורה

 • שרותי ניהול כספי

 • נקיון רחובות

 • פינוי אשפה / פסולת למחזור

 • הצטיידות במערכת פיננסית לוגיסטית וגביה

 • רכישת ציוד מחשבים

 • אחזקת ציוד מחשבים

 • סריקת וארגון ארכיונים הנדסיים

 • טיוב נתוני מערכות הנדסיות

 • שרותי ניהול ארכיב

 • ליסינג תפעולי

 • אחזקת קווי ביוב ותחנות שאיבה

 • לכידת בעלי חיים משוטטים (כלבים, חתולים וכיוב')

 • לכידה, סרוס חתולים ועיקור חתולות

 • הספקת מתקני כושר להצבה בשטחים ציבוריים

 • שדרוג תפעול ותחזוקת מתחמים מסחריים

 • ועוד

קולות קוראים

•    הנדסת בנין / קונסטרוקציה
•    אדריכלות – תכנון מבני ציבור
•    אדריכלות – תכנון תב"ע
•    אדריכלות שימור
•    תכנון ערים
•    עיצוב פנים – מבני ציבור
•    אדריכלות נוף
•    קרקע וביסוס מבני ציבור
•    עבודות פיתוח
•    פיקוח הנדסי
•    ניהול פרויקטים הנדסיים
•    שמאות מקרקעין לרשויות מקומיות / ועדות לתכנון ולבניה
•    מודדים מוסמכים
•    הנדסת אינסטלציה / מערכות מים / זורמות (מים, ביוב, ניקוז).
•    תכנון תחבורה ותנועה
•    תכנון מערכות רמזורים
•    תכנון ייעוץ מערכות כיבוי אש מבני ציבור ומרחב ציבורי
•    מתכנן יועץ מערכות גילוי אש.
•    בטיחות אש מבני ציבור
•    אגרונום
•    תכנון חשמל ותקשורת מבני ציבור
•    תכנון מערכות חשמל במרחב הציבורי
•    תכנון תאורה למבני ציבור 
•    ייעוץ בטיחות מבני ציבור
•    ייעוץ בטיחות מתקנים (קבועים / זמניים לאירועים)
•    ייעוץ בטיחות / תקינות חשמל מתקנים (קבועים / זמניים לאירועים)
•    תכנון וייעוץ מזוג אוויר מבני ציבור
•    ייעוץ איטום מבני ציבור
•    ייעוץ נגישות מבני ציבור 
•    ייעוץ נגישות מרחב ציבורי
•    ייעוץ אקוסטיקה מבני ציבור
•    ייעוץ אקוסטיקה מרחב ציבורי
•    תכנון וייעוץ בתחום קיימות ובניה ירוקה
•    תכנון וייעוץ בתחום איכות סביבה
•    תכנון וייעוץ בתחום מתקני משחק
•    תכנון וייעוץ בתחום מתקני ספורט
•    תכנון וייעוץ בתחום מגרשי ספורט
•    תכנון וייעוץ בתחום מערכות השקייה
•    ייעוץ כלכלי - מומחיות בהיבטי תכנון עיר ובניה
•    כמאות מרחב ציבורי
•    ייעוץ בתחום  הטמעת מערכות GIS ברשויות מקומיות
•    ייעוץ בתחום  ניהול מערכות מידע מוניציפאליות
•    ייעוץ בתחום  מערכות אבטחה
•    ייעוץ ארגוני
•    ייעוץ בתחום  השקעות לרשויות מקומיות
•    ניהול פרויקטים בתחום המינהל המוניציפאלי
•    ייעוץ בתחום  ביטוח

התקשרויות ומכרזים שהכנו

bottom of page