15.07.20 עדכון סכומים בענייני מכרזים עפ"י המדד שפורסם ביום

מתעדכן בהתאם לנתוני הלמ"ס
העדכון מחושב לפי נוסחאות משרד הפנים ונועד להערכה בלבד. 

פטור ממכרז עד:
זוטא ארבעה (4) ספקים עד:
זוטא שישה (6) ספקים עד:
פומבי מ:
עיריות
מועצות מקומיות מועצות אזוריות
מועצות מעל 20,000 תושבים
142,100
347,000
393,900
393,901
70,100
175,200
350,400
350,401
393,901
393,900
347,000
142,100
אופן ההתקשרות

השימוש בנתונים לעיל הוא באחריות המשתמש בלבד ואין בו כדי להטיל על שיאון או מי מטעמה  אחריות מסוג כל שהוא.

 

לנתונים באתר משרד הפנים.

©שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול 

Proudly created with Wix.com

כתובת:

קומבה 10, חדרה  

מען למשלוח דואר:

ת.ד 222, חדרה 3810102
טלפון: 04-6336070

פקס: 04-6334187