15.11.19 עדכון סכומים בענייני מכרזים עפ"י המדד שפורסם ביום

מתעדכן בהתאם לנתוני הלמ"ס
העדכון מחושב לפי נוסחאות משרד הפנים ונועד להערכה בלבד. 

פטור ממכרז עד:
זוטא ארבעה (4) ספקים עד:
זוטא שישה (6) ספקים עד:
פומבי מ:
עיריות
מועצות מקומיות מועצות אזוריות
מועצות מעל 20,000 תושבים
143,800
351,100
702,200
702,201
70,900
177,300
354,600
354,601
695,201
695,200
347,400
142,300
אופן ההתקשרות

השימוש בנתונים לעיל הוא באחריות המשתמש בלבד ואין בו כדי להטיל על שיאון או מי מטעמה  אחריות מסוג כל שהוא.

 

קישור לנתוני משרד הפנים לעניין זה:
http://www.moin.gov.il/LOCALGOVERNMENT/local%20authority/Financialmanagement

 

ואז לחץ - "בקרה ורגולציה​" ולאחר מכן "התקשרויות ומקרקעין".

 

©שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול 

Proudly created with Wix.com

כתובת:

קומבה 10, חדרה  

מען למשלוח דואר:

ת.ד 222, חדרה 3810102
טלפון: 04-6336070

פקס: 04-6334187