ניהול נכסי הרשות המקומית

  • אפיון והכנת מפרטים לסקר נכסי הרשות / ארגון

  • ליווי תהליכי התקשרות לביצוע סקר נכסים
    (הכנת מכרזים/ מסמכי התקשרות מקצועיים)

  • בקרת איכות על ביצוע סקרי נכסים

  • ליווי הקמת / שדרוג מערכי ניהול נכסים

©שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול 

Proudly created with Wix.com

כתובת:

קומבה 10, חדרה  

מען למשלוח דואר:

ת.ד 222, חדרה 3810102
טלפון: 04-6336070

פקס: 04-6334187