יד ביד אתכם לאורך כל הדרך... כבר עשור שלישי...

מחזור ב' של ההכשרה המחויבת למנהלי רכש ברשויות המקומית,
שהונחה מקצועית על ידי עֹפר גורדון,

סיים בדצמבר 2019 את ההכשרה שכללה 15 מפגשים, סיור מקצועי ועבודת גמר.

מאחלים הצלחה לבוגרים ונערכים למחזור ג' המתוכנן להתקיים במפעם מישור יהודה ברחובות.

  • אין לראות בתוכן אתר זה ו/או בתוכן המסמכים המפורסמים בו המלצה לפעול לפיה ו/או חוות דעת לכל דבר או עניין.

  • למען הסר ספק מובהר בזאת כי העושה שימוש בתוכן אתר זה ו/או בתוכן המסמכים המפורסמים בו ו/או פועל/ת לפיהם נושא/ת בלעדית במלוא האחריות לכך. 

©שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול 

Proudly created with Wix.com

כתובת:

קומבה 10, חדרה  

מען למשלוח דואר:

ת.ד 222, חדרה 3810102
טלפון: 04-6336070

פקס: 04-6334187