יד ביד אתכם לאורך כל הדרך... כבר עשור שלישי...

מסייעים ללקוחותינו להערך להתמודדות עם השלכות מגיפת הקורונה.
להנחיות לרשויות המקומיות בעקבות התפרצות נגיף הקורונה באתר משרד הפנים לחצו כאן

 

רצינו שתדעו,
אנו ממשיכים, למרות המצב המיוחד,
לספק את מלוא שרותינו, חלק וחד.
עם תכתיבי המצב, וההוראות המשתנות  מתמודדים,
תוך שעל בריאותנו ובריאות לקוחותינו אנו מקפידים.
כמי שעמדנו לרשות  לקוחותינו תמיד,
גם במצב המיוחד לעשות כך נתמיד.  

מה חדש

  • אין לראות בתוכן אתר זה ו/או בתוכן המסמכים המפורסמים בו המלצה לפעול לפיה ו/או חוות דעת לכל דבר או עניין.

  • למען הסר ספק מובהר בזאת כי העושה שימוש בתוכן אתר זה ו/או בתוכן המסמכים המפורסמים בו ו/או פועל/ת לפיהם נושא/ת בלעדית במלוא האחריות לכך. 

©שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול 

Proudly created with Wix.com

כתובת:

קומבה 10, חדרה  

מען למשלוח דואר:

ת.ד 222, חדרה 3810102
טלפון: 04-6336070

פקס: 04-6334187