יד ביד אתכם לאורך כל הדרך... כבר עשור שלישי...

מסייעים ללקוחותינו להערך להתמודדות עם השלכות מגיפת הקורונה.
להנחיות לרשויות המקומיות בעקבות התפרצות נגיף הקורונה באתר משרד הפנים לחצו כאן

 

  • אין לראות בתוכן אתר זה ו/או בתוכן המסמכים המפורסמים בו המלצה לפעול לפיה ו/או חוות דעת לכל דבר או עניין.

  • למען הסר ספק מובהר בזאת כי העושה שימוש בתוכן אתר זה ו/או בתוכן המסמכים המפורסמים בו ו/או פועל/ת לפיהם נושא/ת בלעדית במלוא האחריות לכך. 

©שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול 

Proudly created with Wix.com

כתובת:

קומבה 10, חדרה  

מען למשלוח דואר:

ת.ד 222, חדרה 3810102
טלפון: 04-6336070

פקס: 04-6334187