יד ביד אתכם לאורך כל הדרך... כבר עשור שלישי...

מחזור ב' של ההכשרה המחויבת למנהלי רכש ברשויות המקומית,

יצא לדרך במפעם מישור יהודה ברחובות ומונחה מקצועית על ידי עֹפר גורדון,

ההכשרה כוללת 15 מפגשים ועבודת גמר.

 

בהצלחה

  • אין לראות בתוכן אתר זה ו/או בתוכן המסמכים המפורסמים בו המלצה לפעול לפיה ו/או חוות דעת לכל דבר או עניין.

  • למען הסר ספק מובהר בזאת כי העושה שימוש בתוכן אתר זה ו/או בתוכן המסמכים המפורסמים בו ו/או פועל/ת לפיהם נושא/ת בלעדית במלוא האחריות לכך. 

©שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול 

Proudly created with Wix.com

כתובת:

קומבה 10, חדרה  

מען למשלוח דואר:

ת.ד 222, חדרה 3810102
טלפון: 04-6336070

פקס: 04-6334187