רכש והתקשרויות

  • שרותים משלימים ליחידות רכש

  • שרותי רכש שוטף

  • שרותי ניהול רכש

  • שרותי יעוץ מקצועי בהכנת התקשרויות 

  • הכנת מפרטים ומכרזים, בכל תחומי העיסוק המוניציפלי של הרשות

  • שדרוג/ הקמת מערכי רכש לרבות הכנת תוכניות עבודה ונהלים

  • ליווי ויעוץ לגזברים ולמנהלי רכש 

 

לרשימה חלקית של ההתקשרויות ומכרזים שהכנו

©שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול 

Proudly created with Wix.com

כתובת:

קומבה 10, חדרה  

מען למשלוח דואר:

ת.ד 222, חדרה 3810102
טלפון: 04-6336070

פקס: 04-6334187