• אפיון והכנת מכרזים להצטיידות במערכות מידע

  • הכנת תוכניות אב

  • תכנון מערכי מחשוב

  • ניהול מערכי מחשוב

  • הטמעת מערכי מחשוב

  • ייעוץ שוטף

ניהול תקשוב ומידע

 

 GIS - מנהלי, כספי, הנדסי, תכנוני, מילולי ומרחבי

 

©שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול 

Proudly created with Wix.com

כתובת:

קומבה 10, חדרה  

מען למשלוח דואר:

ת.ד 222, חדרה 3810102
טלפון: 04-6336070

פקס: 04-6334187