top of page

מי אנחנו

שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול הוקמה על ידי, כעסק עצמאי, בשנת 1998 לאחר התנסות, רבת השנים, בתפקידי ניהול בכירים ברשויות מקומיות, בחברות שרותים ובחברות Hi tech.

מאז הכשרתי בתחום מערכות המידע בראשית שרותי בחיל האויר, בשנת 1975, ממהלך שרותי בחיל, במסגרת לימודי האקדמאים באוניברסיטה העברית, כמנתח מערכות מורשה (CSA) ומעל לכל בעת התנסותי, החל משנת 1981, בתפקידי ניהול בכירים, (סמנכ"ל ומנכ"ל) ברשויות מקומיות ובמגזרי השוק השונים, למדתי את חשיבות השילוב בין מקצוֹענוּת בתחום העיסוק, הנוצרת מעבודה בפועל, לבין מקצוֹעיוּת, המבוססת על ידע נרכש ובעיקר על התנסות.

 

על כל אלו התווסף הידע הרב שצוות שיאון ואני צברנו וצוברים בשנות פעילותנו וגם זה שאני צובר כל העת הן כמנהל אקדמי של ההכשרה המחוּיֶבֶת למנהלי רכש ברשויות מקומיות ומרצה בה, והן כמרצה בתחומי הרכש והנכסים בהכשרות המחוּיָבוֹת לגזברים ברשויות מקומיות, ובקורסים לחשבים בכירים, חשבים מלווים, מנהלניות ועוד, ומנחיל לצוות.
 
ברוח זו, בחרנו לבסס את שרותי שיאון על גישה רב תפיסתית (Multi Perceptual) כשהקו המנחה הוא שכל תחום מקצועי, בו הצוות המקצועי, המסור והמנוסה של שיאון ואני מספקים שרות, מהווה חלק ממערכת ומחייב התייחסות לפחות לארבעת ההיבטים העיקריים הבאים:
•    ההיבט הארגוני/ אנושי
•    ההיבט ההליכי
•    היבט ניהול / זרימת המידע והידע
•    ההיבט העסקי/ תקציבי/ כלכלי.

 

לכן, שרותי שיאון מתמקדים רק בתחומים בהם עומדים לרשותנו גם הידע הנדרש ובעיקר התנסות מוצלחת. 

 

כל אלה מאפשרים לנו לספק שרות איכותי וערכי ברמה גבוהה תוך תרומת ערכים מוספים ללקוחותינו.

מתחילת שנת 2023 ממשיכה אותה הפעילות כשיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול ע. ג. בע"מ וזאת עם אותו הצוות, אותו הניהול, אותו נסיון נצבר במהלך 25 שנות הפעילות עד לשינוי, אותה הבעלות ואותן מסירוּת, מִקְצוֹעִיוּת, וּמִקְצוֹעָנוּת.

 

על רוח מתן השרות ניתן ללמוד מ"עשרת הדברות" שאמצנו.

פרטים נוספים עלינו, על צוות שיאון ועל פעילותנו ניתן למצוא באתר.

נשמח לעמוד לרשותכם לכל עניין בו נוכל לתרום להצלחתכם,
 

 בכבוד רב,

עֹפר גורדון
וצוות שיאון
  

bottom of page